Softverska Rešenja

//Softverska Rešenja
Softverska Rešenja2018-11-14T08:35:24+00:00

UPRAVLJAČKI SOFTVER – OptimiDoc

OptimiDoc je softversko rešenje koje je prvobitno bilo razvijeno isključivo za potrebe korišćenja na Xerox multifunkcionalnim uređajima, koje Vam omogućava kontrolu štampanja, kopiranja, skeniranja, centralizovano izveštavanje i administracija korisnika, štampanje sa smart telefona i tableta, integracija sa AD-om, integracija sa postojećim DMS-om kao i mogućnost arhiviranja štampe koja se može naknadno pregledati. Zahvaljujući svojim naprednim funkcionalnostima štampanja i skeniranja olakšava i ubrzava svakodnevni rad zaposlenih.

Zaštićenim pristupom multifunkcionalnim uređajima (autentifikacija pomoću PIN-a i/ili kartica) štiti kompaniju protiv neovlašćenog odliva/krađe podataka.

Konačno, omogućava Vam detaljan izveštaj troškova nastalih korišćenjem multifunkcionalnih uređaja (štampanje, kopiranje, skeniranje, faksiranje) sa podelom na uređaje, odeljenja, korisnika…

KLJUČNE PREDNOSTI:

SMANJENJE TROŠKOVA

BEZDEDNOST

BRIGA O OKOLINI

UNAPREĐENJE PRODUKTIVNOSTI

 • Kompletan pregled troškova štampe sa detaljnim izveštajem o svakom korisniku ili uređaju.
 • Totalna automatizacija dolaznog dokumenta skeniranjem barkoda, zonsko skeniranje i procesi sa podrškom za OCR.
 • Jednostavna integracija sa postojećim sistemima klijenata bez dodatnih ekstenzija.
 • Zaštićen uređaj i dokument do autentifikacije korisnika putem kartice, PIN ili username & password.
 • Kontrola štampanih dokumenata od strane administratora sa detaljima o poslu, npr. kao što je pregled dokumenta (document preview).
 • Zaštićen prenos podataka između računara i štampača upotrebom SSL protokola.
 • Potrošnja papira se minimalizuje sa završnim opcijama (follow me, heftanje, obostrano).
 • Manja potrošnja kolornih tonera sa opcijom za konverzijom kolornih dokumenata u crno bele na samom panelu uređaja.
 • Kontrola odgovornog korišćenja uređaja putem detaljnog izveštavanja.
 • Štampanje na bilo kom uređaju (follow me print). Slanje dokumenata sa smart telefone i tablet na štampu.
 • Direktno skeniranje sa uređaja u pretraživi PDF ili Word.
 • Mali administrativni zahtevi bez potrebe za instaliranjem aplikacije na radnim stanicama i naknadne administracije.

OPIS PROIZVODA:

SKENIRANJE

Skeniranje pruža digitalizaciju Vaših dokumenata uključenom aplikacijom direktno na multifunkcijskom uređaju. Nakon toga, ovi dokumenti mogu da se obrađuju i čuvaju na različitim mrežnim lokacijama.

 • Poboljšanje slike – pomoću ovoga dokumenta mogu da se isprave, očiste, ili odvoje sučeljene dual stranice bez ikakve potrebe za dodatnim radom.
 • Konverzija dokumenta – OptimiDoc konvertuje skenirani dokument u više od 10 tipova datoteka, uključujući Microsoft Word, Excel ili pretraživi PDF/A.
 • Bar kodovi i razdvajanje dokumenata – OptimiDoc podržava prepoznavanje barkoda ili razdvajanje dokumenata po praznoj stranici.
 • Višestruke destinacije – opciono imenovanje dokumenata i podrška za više destinacija kao što su folder, e-mail, Microsoft SharePoint ili Google Drive, omogućava korisniku da uputi dokument tačno tamo gde on želi.

ŠTAMPANJE

OptimiDoc print nudi korisnicima lakše i brže štampanje na bilo kom uređaju. Korisnik nije više ograničen na određeni uređaj gde je poslao posao, već može izabrati bilo koji i istovremeno on postavlja konačan oblik dokumenta na samom uređaju.

 • Menadžment poslova – direktno na multifunkcionalnom uređaju korisnik može upravljati svojim poslovima za štampanje. Takođe, on može da vidi detaljne informacije o svakom poslu kao što je ime, broj strana ili kompletan prikaz dokumenta. Pre štampanja korisnik može da navede da li poslati posao treba da se štampa u koloru ili crno-belo, jednostrano ili obostrano, heftanje ili ne (u zavisnosti da li sam uređaj poseduje jedinicu za heftanje).
 • Pull print i follow me – svi dokumenti za štampu su poslati na OptimiDoc server. Oni ostaju uskladišteni na server sve dok ih korisnik nakon logovanja na bilo koji MF uređaj ne zatraži. Istovremeno OptimiDoc zna na koji se uređaj korisnik prijavio i može poslati dokumente na taj uređaj gde ih je korisnik tražio.

BEZBEDNOST

OptimiDoc bezbednost zaključava multifunkcionalni uređaj, i na taj način sprečava neovlašćena lica da ga koriste. Ovim činom bezbednosti možete minimizirati troškove štampanja i zaštititi svoje dokumente od neovlašćenog kopiranja ili krađe.

 • Sistem kartica – sa OptimiDoc softverom možete da povežete multifunkcijski uređaj sa čitačem kartica i omogućiti korisnicima da se autentifikuju pomoću svojih kartica. OptimiDoc podržava različite standarde kartica i zahvaljujući ovome, korisnici mogu da koriste svoje već postojeće kartice. Korisnici takođe mogu da se autentifikuju kucanjem PIN-a, Login&Password ili kombinacijama.
 • Obezbeđen prenos podataka – OptimiDoc koristi SSL protokol za komunikaciju sa uređajima kao i za prenos podataka za štampanje od korisnika ka uređaju. Svi podaci su šifrovani i osigurani.

PRAĆENJE I IZVEŠTAVANJE

Izveštavanje i praćenje pomaže vam da dobijete pregled o uslugama štampanja i troškova štampanja sa podelom na korisnika/odeljenje/uređaj.

 • Web izveštaji – na ovaj način kreirate brze izveštaje o troškovima po uređaju, lokaciji, korisnicima i/ili odeljenjima. Takav izveštaj može da kreira administrator ili korisnik, ukoliko ima prava, može da proveri svoje troškove.
 • Excel izveštaji – OptimiDoc Vam omogućava da izvezete podatke direktno u Microsoft Excel. Sa unapred pripremljenim templejtima izveštaja možete pratiti potrošnju papira, korišćenje dvostranog štampanja ili čak korišćenje opreme u različitim danima i satima.
 • Print izveštaji – daju pregled o stvarnom obimu štampe u Vašoj organizaciji sa informacijama ko i šta se štampa. Istovremeno administrator može imati uvid u sam dokument koji se štampa i da se na taj način obezbedite da niko ne štampa privatne dokumente.