PERSONALIZOVANA ŠTAMPA

//Personalizovana štampa
Personalizovana štampa2018-11-14T08:42:08+00:00

EFIKASAN I MODERAN NAČIN PREDSTAVLJANJA I POSLOVANJA

Ostvarite direktnu personalizovanu komunikaciju, „one to one“ sa vašim postojećim i/ili potencijalnim klijentima. Bilo da je u pitanju Direct Mail kampanja, slanje obaveštenja, mesečnih računa, izvoda, opomena i/ili sl.

1. PERSONALIZOVANA BAZA PODATAKA

Pošaljite nam vašu personalizovanu bazu podataka sa podacima vaših klijenata (ime, prezime, godine, broj računa, dugovanje itd.).

2. PROCESIRANJE PODATAKA I PRIPREMA ZA ŠTAMPU

Naši programeri će obraditi podatke kroz aplikacije razvijene za vaše potrebe, pripremiti ih za štampu i sve to poštujući ISO standarde 9001:2008 i 27001:2005.

3. ŠTAMPANJE I KOVERTIRANJE

Na raspolaganju vam je jedan od najmodernijih printing centara u zemlji, sa kapacitetom štampe od 1,8 miliona A4 strana dnevno i 1 milion operacija insertovanja.

4. SLANJE KOVERATA BRZOM POŠTOM

Primenjujemo sva pravila masovnog slanja pošiljaka od sortiranja pošiljaka prema poštanskim centrima za dostavu, pakovanja u namenske kutije, adekvatnim označavanjem kutija do automatskog popunjavanja dokumentacije vezane za otpremu pošiljaka.

DIZAJNIRANJE, PROCESIRANJE, ŠTAMPANJE I KOVERTIRANJE PERSONALIZOVANIH DOKUMENATA

Odgovarajući na složene zahteve modernog tržišta personalizovane komunikacije (transakciona i varijabilna štampa), poštujući maksimalan kvalitet usluga uz minimalnu cenu i najkraće rokove izrade, u proteklih osam godina intenzivno smo razvijali brojne korisničke aplikacije u oblasti personalizovane komunikacije i konstantno unapređivali softversku i hardversku opremljenost našeg Printing centra.

Danas raspolažemo jednim od najmodernijih printing centara u zemlji, sa instaliranim nominalnim dnevnim kapacitetom za personalizovanu štampu od cca. 2 miliona A4 strana i cca. 1 milion operacija insertovanja na dan. Takođe, na raspolaganju Vam je i naš iskusan tim dizajnera, programera, sistem i softver analitičara koji će odgovoriti svim Vašim zahtevima i željama.

1. POBOLJŠAJTE STOPU ODGOVORA I ROI

Veliki broj ljudi svakodnevno u svojim poštanskim sandučićima dobija razne reklamne materijale. Flajeri, kuponi, oglasi i još mnogo toga i sve to uglavnom završi u kanti. Kako da se vaša pošta izdvoji od ostalih? Personalizacija je jednostavan i efikasan odgovor. Kada na flajeru ili na nekom drugom reklamnom materijalu vidite vaše ime ili nešto drugo što ima veze sa vama, sigurno ćete zastati i pogledati o čemu se radi pre nego što ga zgužvate i bacite u kantu. Ovakva reakcija će sigurno imati za posledicu poboljšanje povraćaja na vašu investiciju.

2. INTEGRACIJA SA ONLINE KAMPANJAMA

Direktna pošta je i dalje veoma efikasna marketinška strategija i možemo očekivati da će još dugo tako i ostati. Ali takođe ne možemo poreći da je online, digitalni marketing ključan za svaku kompaniju koja želi da ostane konkurentna. Zahvaljujući varijabilnoj štampi direktna pošta i digitalni marketing, mogu postati komplementarini. Prilagođeni QR kodovi, personalizovani URL-ovi mogu biti integrisani u kampanju direktne pošte kako bi korisnike odveli do internet stranica prilagođenih samo za njih, kontakt forimi ili nekog drugog sadržaja na vašem sajtu.

3. EFIKASNIJE PRAĆENJE REZULTATA

Sa Varijabilnom Štampom Podataka možete koristiti prilagođene barkodove i URL adrese, ne samo da vašim korisnicima preko njih pružate pristup personalizovanom sadržaju, nego da pratite stope odgovora mnogo tačnije i mnogo detaljnije nego inače. Precizno praćenje i analiza performansi od presudnog su značaja za prodavce da razumeju efikasnost svojih strategija i mogućnosti za njihovo poboljšanje.

Odgovarajući na složene zahteve modernog tržišta personalizovane komunikacije (transakciona i varijabilna štampa), poštujući maksimalan kvalitet usluga uz minimalnu cenu i najkraće rokove izrade, u proteklih osam godina intenzivno smo razvijali brojne korisničke aplikacije u oblasti personalizovane komunikacije i konstantno unapređivali softversku i hardversku opremljenost našeg Printing centra.

Danas raspolažemo jednim od najmodernijih printing centara u zemlji, sa instaliranim nominalnim dnevnim kapacitetom za personalizovanu štampu od cca. 2 miliona A4 strana i cca. 1 milion operacija insertovanja na dan. Takođe, na raspolaganju Vam je i naš iskusan tim dizajnera, programera, sistem i softver analitičara koji će odgovoriti svim Vašim zahtevima i željama.

Dizajniranje, procesiranje, štampanje i kovertiranje personalizovanih dokumenata

KREIRANJE

Naš aplikativni tim će razviti aplikacije u potpunosti prema vašim zahtevima i potrebama.

Karakteristike

 • Razmena podataka putem sopstvenom SFTP servera
 • Prihvatamo sve formate podataka
 • Kreiramo sve vrste aplikacija za varijabilnu i transakcionu štampu
 • Proveravamo adresne podatke
 • Sortiramo dokumenata prema vašim zahtevima
 • Softverski povezujemo više stranica/više dokumenata
 • Nudimo visok nivo sigurnosti

POBOLJŠANJE

Prilagodite vašu aplikaciju svakom klijentu lično.

Karakteristike

 • Ubacivanje dodatnih insertera
 • Izbor vrste papira
 • Izbor predštampanih obrazaca
 • Izbor predštampanih koverata
 • Izbor savijanja ili ne
 • Izbor jednostrane ili dvostrane štampe

OPTIMIZACIJA

Dokumenti, podaci i parametri za štampu se primaju i procesiraju kroz softver „Variable-data Intelligent PostScript Printware“ (ViPP)

Karakteristike

 • Prilagođavanje formata dokumenta potrebama klijenta
 • Grupisanje i spajanje listova/pošiljaka
 • Ubacivanje sekvenci i sortiranje pošiljaka
 • Automatizacija procesa
 • Provera adresa
 • Primena OMR i Barkod-a

ŠTAMPA

Dokumenti se štampaju na produkcionim laserskim štampačima najnovije generacije (Xerox)

Karakteristike

 • Kontrola ulaznih i izlaznih fioka
 • Kombinacija više različitih predštampanih obrazaca i/ili vrsta papira za jednu aplikaciju
 • Podrška za jednostranu, dvostranu i kombinovanu štampu
 • Potpuna kontrola rada štampača putem softvera „DocuSP“ i RIP-a (Raster Image Processor)
 • Posedujemo više identičnih printera (raspodela štampe, funkcionalni backup)

INSERTOVANJE

Odštampani dokumenti se kovertiraju automatski uz primenu najviših sigurnosnih procedura i mera

Karakteristike

 • Potpuna OMR i barkod kontrola insertovanja
 • Insertovanje samo određenih insertera
 • Posedujemo više identičnih mašina za kovertiranje (raspodela pakovanja, funkcionalni backup)
 • Potpuna kontrola rada mašine putem specifičnog softvera

U svom svakodnevnom radu akcenat stavljamo na bezbednost samog Printing centra, odnosno korisničkih podataka koji kroz njega prolaze, primenjujući svetske standarde u oblasti sigurnosti podataka: Stephen Austin Confidential Printers, kao i ISO standarde:

 • ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom,
 • ISO 20000 – Sistem upravljanja IT servisima i uslugama,
 • ISO 27001 – Sistem upravljanja bezbednosti informacija.

Prilikom izrade svake od aplikacija koristimo isključivo vrhunske komponente: OCR papir za predštampane obrasce, vrhunska ofset štampa predštampanih obrazaca, crno-bela ili kolor personalizacija na laserskim štampačima najvišeg kvaliteta (Xerox), predštampane koverte proverenih dobavljača iz zemlje i inostranstva, upotreba vrhunskih mašina za kovertiranje/insertovanje (Kern), softerska i hadrverska kontrola insertovanja vodećih dokumenata i dodatnih reklamnih lifleta i sl.

Detaljna kadrovska selekcija, provera kod MUP-a postojanja kriminalnog dosijea zaposlenih, kodirani ključevi, rešetke i neprovidne folije na prozorima, alarmni sistem i sistem dojavljivanja i reakcije od strane interventnih timova, zatvoreni sistem video nadzora tokom celokupnog procesa rada, arhiviranje video zapisa, procedure za kontrolu ulaska u objekat, za odlaganje i uništavanje oštećenih dokumenata, odnosno nadzor i isporuku pošiljaka do dostavne pošte, samo su deo našeg sveobuhvatnog sistema zaštite bezbednosti podataka.

Izdvojićemo samo neke od mnogobrojnih prednosti saradnje sa nama:

 • garantovani kvalitet i rokovi pružanja usluga,
 • usluge dostupne 24 časa, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini,
 • smanjenje troškova administracije obuhvatanjem svih usluga u toku meseca jednim mesečnim računom,
 • mogućnost dugoročnog planiranja i budžetiranja troškova,
 • mogućnost jednostavnog proširenja obima i broja aplikacija u domenu personalizovane komunikacije sa korisnicima (varijabilna i transakciona štampa),
 • arhiviranje poslovne dokumentacije, evidencija vraćene pošte, kreiranje indeksiranih PDF fajlova,
 • veći stepen naplate potraživanja i odaziva korisnika na nove proizvode i usluge,
 • merljivi rezultati u oblasti zadržavanja postojećih i sticanja novih korisnika,
 • mogućnost unakrsnog kombinovanja raznovrsnih proizvoda i korisnika,
 • poboljšanje korporativnog imidža i tržišne prepoznatljivosti
 • brže i sveobuhvatnije lansiranje novih proizvoda i usluga na domaćem tržištu,
 • garantovana bezbednost podataka primenom najsavremenijih ISO standarda,

Uz maksimalnu primenu pravila za masovno slanje pošiljaka: sortiranjem pošiljaka prema poštanskim centrima za dostavu, pakovanjem u namenske kutije, adekvatnim označavanjem kutija i automatskim popunjavanjem dokumentacije vezane za otpremu pošiljaka, obezbeđujemo da Vaše aplikacije bez nepotrebnog zadržavanja u Pošti, radi dodatnog sortiranja, prepakivanja za dalju distribuciju i popunjavanja dokumentacije, najbrže moguće stignu na svoje odredište – do Vaših korisnika.