DIGITALNA ŠTAMPA

//Digitalna štampa
Digitalna štampa2018-10-09T10:32:33+00:00

U obilju različitih prenosioca informacija (multimedija, internet, CD, usb-flash memorija) nameće se utisak da u eri globalne mreže skoro i ne postoji potreba za klasičnim grafičkim štampanim proizvodima. Naprotiv, štampani grafički proizvod, bilo da je to flajer, plakat, vizit karta, knjiga, grafika, brošura ili kalendar, u punom koloru ili crno-beli, ima jednu osobinu koja ga izdvaja i čini neophodnim i najmasovinijim načinom komunikacije – materijalizovan je i opipljiv. Ta osobina će im i dalje garantovati značajno mesto na tržištu.

Istraživanja potreba klijenata grafičke industrije, naročito onog dela koji se odnosi na štampu, pokazuju da se 78% kolor poslova odnosi na tiraže manje od 3000 otisaka i da 33% svih poslova mora biti završeno u roku od 24 časa. Tome se mora dodati i nagli porast zahteva za varijabilnom štampom, tj. personalizovanim otiscima. Trendovi koji vladaju na tržištu štampanog materijala postaju sve zahtevniji i ne ostavljaju mesta za kompromis kada je u pitanju kvalitet štampe malog tiraža u kratkim rokovima.

Idejom da se digitalizovani podaci mogu direktno preneti na štamparsku mašinu počela je nova era digitalne štampe. Ono što digitalnu štampu definiše i razlikuje od kućnih i kancelarijskih desktop štampača su kvalitetan otisak, produktivnost i industrijska primenjivost.

Svaka ofset štamparija se nalazi pred ozbiljnim problemom kada klijent donese hitan posao malog tiraža, koji traži visok kvalitet i prihvatljivu cenu. Iako sama priprema ofset mašine srednje veličine košta više nego što taj posao realno može doneti profita, poslovna etika ne dozvoljava da se posao odbije, uprkos svesnom gubitku. Jedini način da se zadrže takvi klijenti i da se zaradi na poslovima malog kolornog tiraža je primena digitalne štampe. Prednosti digitalne štampe su višestruke: jednostavna manipulacija, laka dijagnostika i održavanje, postojanost kvaliteta tokom rada, pogodnost štampanja malih tiraža, mogućnosti printing on demand i personalizacije štampanih materijala. Ovome treba dodati i činjenicu da na cenu jednog otiska ne utiče veličina tiraža.

Razvoj digitalne štampe, sasvim sigurno, širi paletu mogućih usluga i aplikacija i na taj način podiže nivo poslovanja i konkurentnosti na tržištu. Velika očekivanja korisnika po pitanju brzine, kvaliteta i ekonomičnosti samih mašina za digitalnu štampu dovela su do konstrukcije produkcionih printing sistema visoke rezolucije koji su uspeli da zadovolje zahtevane kriterijume.

Perfektan, intezivni, realističan kolorni otisak, brzo finiširanje posla, varijabilnost štampe i personalizacija otisaka su aspekti grafičke proizvodnje u kojima je digitalna štampa postigla najviši nivo u odnosu na bilo koju drugu tehnologiju. Ipak, pored kvaliteta, za štampu su od izuzetnog značaja i proizvodni troškovi samog otiska, tj. jedinična cena otiska, jer se u praksi pokazalo da na troškove proizvodnje u ogromnoj meri utiču troškovi potrošnog materijala same mašine (toneri, grejne stanice, fotoosetljivi bubanj) i njenog održavanja i servisiranja. Od toga zavisi kako će biti formirati cena proizvoda, a samim tim i koliki će biti profit.

Na kraju, treba shvatiti da digitalna štampa nije konkurencija klasičnoj ofset štampi, već njena dopuna koja omogućava da poslovanje bude ekonomski opravdano i u malim tiražima punog kolora. Ona će dovesti nove klijente koji će, pre ili kasnije, koristiti i usluge ofset štampe. Digitalna štampa je pred vratima, već je jednom nogom zakoračila u Vaš život, smelo i ponosito ali sa razlogom. Ukrotila je male tiraže i pretvorila ih u profit, odgovorila svim potrebama tržišta po pitanju vremena i kvaliteta i postala ekonomična.

Vrhunski kvalitet, mali tiraži, kratki rokovi, četverobojna štampa… dostupna odmah, po prihvatljivoj ceni… zahtevi su tržišta koje sigurno i sami osećate u vašem svakodnevnom poslovanju. Xerox digitalni sistemi za štampanje u koloru predstavljaju najoptimalniji način za ovladavanje novim aplikacijama koje vam garantuju veću zaradu i produktivnost, te niže troškove poslovanja i nove korisnike.

Možda vam je svet digitalne štampe nov i nepoznat. Nama svakako nije. Već niz godina, Xerox je vodeća svetska korporacija po visini i obimu ulaganja u razvoj i istraživanje novih, digitalnih tehnologija štampanja. Digitalna tehnologija štampanja nije alternativni, već komplementari način štampe u odnosu na tradicionalne vidove štampe. Viša stopa profitabilnosti, niža stopa ulaganja u zalihe, veći broj aplikacija i manji broj zaposlenih u procesu oblikovanja, proizvodnje i dorade vaših štampanih proizvoda – samo su neke od prednosti koje nudi Xerox tehnologija.

Ipak, tehnologija sama po sebi nije dovoljna. Vaše iskustvo i poznavanje tržišta od presudnog su značaja za uspeh i na ovom području. Vaše mogućnosti sada su zaista ograničene samo vašom kreativnošću.

REŽIM RADA U VANREDNOM STANJU

Dostupni smo svakodnevno, u skladu sa standardnim radnim vremenom, te u slučaju da Vam je potrebna podrška, budite slobodni da nas kontaktirate. Želimo Vama i Vašim porodicama očuvanje dobrog zdravlja i pozitivnog duha.

Važni kontakt telefoni i elektronska pošta:

Tehnička podrška
servis@xpro.rs

– 062 805 44 20

Računovodstvo:
natasa.sredojevic@xpro.rs

– 062 805 44 47