Nateo Sante

NateoSante je kreirao EOLIS Air Manager: profesionalni prečišćivač vazduha i jedini inteligentni sistem filtracije, ekološki dizajniran, povezan i proizveden u Francuskoj..

EOLIS Air Manager je opremljen senzorima koji mu omogućavaju da analizira nivo zagađenja u prostoriji u realnom vremenu, razlikuju VOC (isparljiva organska jedinjenja) od finih čestica PM2,5 prisutnih u vazduhu.

Da li znate koliki su ukupni troškovi štampe u Vašoj organizaciji? Da li imate iskustva i znanja da kontrolišete svoje troškove štampe? Mnoge kompanije ne dok se ne obrate nama. Kroz proces upravljanja resursima za štampanje, naši klijenti dobijaju vidljivost i kontrolu nad svojom potrošnjom.

images

EOLIS Air Manager je 99,6% efikasan protiv koronavirusa

Testovi koje je sprovela nezavisna mikrobiološka referentna laboratorija su pokazali da EOLIS Air Manager prečišćivač vazduha eliminiše 99,6% koronavirusa prisutnog u vazduhu nakon samo deset minuta rada.

Medicinski filteri za prilagođenu filtraciju

EOLIS Air Manager uključuje ekskluzivni sistem filtracije, koji, u kombinaciji sa snagom njegove turbine, garantuje optimalan tretman vazduha. Filteri prečistača vazduha su pojedinačno testirani i sertifikovani kao medicinski (EN 1822-4):

HEPA H13 ili ULPA U15 filter, za hvatanje mikročestica, kao i virusa (uključujući one veličine ekvivalentne koronavirusu odgovornom za Covid-19)

Filter sa aktivnim ugljem veoma velike gustine Naša francuska filterska jedinica obezbeđuje eliminaciju 99,99% finih čestica (PM10, PM2,5) i 99,97% mirisa, isparljivih organskih jedinjenja (VOC), prašine, bakterija, dima, gasova itd.

images
images

Funkcija Deep Clean sa aktivnim kiseonikom

Ova funkcija (koja se može aktivirati/deaktivirati) omogućava da se aktivni kiseonik (O3) generiše na kontrolisan način kako bi se obezbedio dubok tretman. Ovo snažno prirodno sredstvo eliminiše najtvrdokornije mirise koji se mogu ugraditi u tekstil ili tepihe, grinje, plesni, gljivice itd.

20

Godina poslovanja

3500 +

Mašina na terenu

700 +

Zadovoljnih klijenta