POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA

//Politika integrisanog sistema upravljanja
Politika integrisanog sistema upravljanja2018-10-08T11:36:56+00:00

Politika integrisanog sistema upravljanja
sastoji se od sistema kvaliteta, bezbednosti informacija, upravljanja uslugama i zaštite životne sredine

Politika ‘Xpro d.o.o.’ firme je da razvija, implementira i održava integrisani sistem kvaliteta, bezbednosti informacija, upravljanja uslugama i zaštite životne sredine, a koji je kompatibilan sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 i ISO 20000.

Opseg ove politike obuhvata sve ‘Xpro’ aktivnosti, uključujući:

 • Dizajn, procesiranje, štampu i kovertiranje ličnih dokumenata
 • Dizajn i implementaciju sistema za elekronsko arhiviranje i upravljanje dokumentima
 • Upravljanje resursima za štampanje
 • Dizajn i implementaciju IT sistema

Naša politika za održavanje ‘Xpro’ integrisanog sistema upravljanja, se zasniva na principima merenja i planiranja uzastopnog unapređenja u sferama kvaliteta, bezbednosti informacija, upravljanja uslugama i zaštite životne sredine. Ovo postižemo uspostavljanjem, implementiranjem i kontrolom ciljeva koje postavlja rukovodeći kadar ‘Xpro’ firme, a koje uredno dokumentujemo. Mi ćemo neprestano proveravati podobnost našeg integrisanog sistema upravljanja, vodeći brigu da ispunjava zahteve i očekivanja naših klijenata, zaposlenih i svih lica koja posluju pod imenom ‘Xpro-a’, kao i da obezbedimo da ne ugrožavamo životnu sredinu, da pratimo obim delovanja naših aktivnosti, proizvoda, usluga, rizika i dr.

‘Xpro’ je posvećen:

 • Identifikovanju, pružanju i povećanju kvaliteta, bezbednosti informacija, potrebama za upravljanje uslugama i bezbednosti životne sredine koje zatevaju naši klijenti, zaposleni ili bilo ko, ko radi pod imenom ‘Xpro’ firme
 • Težnji ka savršenstvu u pružanju proizvoda i usluga koje zadovoljavaju potrebe i očekivanja naših klijenata u pogledu kvaliteta, karakteristika, pouzdanosti i sigurnosti, kao i odgovarajuće tržišne cene
 • Usvajanju radnih procesa orijentisanim ka najefikasnijem zadovoljenju poslovnih i korisničkih zahteva
 • Održavanju dobrih poslovnih odnosa sa našim klijentima, podizvođačima, dobavljačima i drugim zainteresovanim stranama
 • Podsticanju svih zaposlenih kao i lica koja rade pod imenom ‘Xpro’ organizacije, da učestvuju i pomognu inicijativi za poboljšanje njihove radne sredine
 • Kontinualnom poboljšanju uticaja firme na životnu sredinu i preventivno delovanje na njeno zagađenje
 • Koordinisanoj integraciji i implementaciji servisa za upravljanje procesima, kako bi se obezbedila bolja kontrola, veća efikasnost i mogućnost za neprestano unapređenje
 • Težnji da su investicije i odluke o bezbednosti informacija, zasnovane na proceni rizika svih relevantnih sredstava, procesa i usluga
 • Umanjenju negativnih uticaja na poslovanje, kao i efikasnijem ophođenju prema bezbedonosnim i operativnim incidentima obezbeđujući našim klijentima kontinuitet i dostupnost naših poslovnih funkcionalnosti kao i sposobnost pružanja svih usluga i servisa u svakom trenutnku
 • Sposobnosti da uvek ispuni ugovorne obaveze ka klijentima kroz kontinuitet poslovanja
 • Važećim zakonskim propisima i regulativama na koje se obavezujemo tokom obezbeđenja kvaliteta, bezbednosti informacija, upravljanja uslugama i zaštitom životne sredine
 • Održavanju svesti svih zaposlenih i lica koja rade pod imenom ‘Xpro-a’, da mogu da identifikuju i ispune ugovorne, pravne i organizacione odgovornosti u pogledu kvaliteta, bezbednosti informacija i sistema za upravljanje uslugama i zaštite životne sredine
 • Ukazivanju na ovu politiku i rezultate našeg poslovanja na odgovarajući način, svim zaposlenima i licima koja rade pod imenom ‘Xpro-a’ kao i svim zainteresovanim stranama.