Poslovna rešenja - Softverska rešenja

xpro - Poslovna rešenja - Softverska rešenja

CentreWare Web

CentreWare Web je inovativan softver zasnovan na pregledaču i on instalira, konfiguriše umrežene štampače i multifunkcijske uređaje u preduzeću, njima upravlja, nadgleda ih i izveštava o njima, bez obzira na proizvođača.

  • Otkriva sve uređaje za štampu i upravlja njima
  • Brza popravka uz daljinsko rešavanje problema
  • Smanjeni IT troškovi uz proaktivno nadgledanje
  • Centralizovano upravljanje uređajima

Ovde mozete saznati više o CentreWare Web softveru.

Xerox Global Print Driver

Namenjen je mrežnim administratorima i uveliko olakšava mrežnu štampu. Implementacijom tog softvera svi kompjuteri u mreži dobijaju iste kontrole za ispis - bez obzira na proizvođača - što omogućuje lakšu komunikaciju i edukaciju. Dodatno, softver olakšava instalaciju novih softvera za štampanje i dozvoljava personalizaciju postavki za svaki od računar na mreži.

Ovde možete preuzeti brošuru o Xerox Global Print Driver softverskom rešenju

Xerox Mobile Express Driver

Namenjen korisnicima u pokretu. Kroz jednostavan interfejs, Mobile Express Driver automatski identifikuje uređaje za štampu koji su u mreži i dozvoljava štampu bez dodatne instalacije softvera.
To omogućuje lako kretanje iz jedne mreže u drugu. Softver takođe pamti postavke štampe i stvara uštede u papiru N-Up štampanjem koji dozvoljava ispis više stranica na jednom listu papira.

Ovde možete preuzeti brošuru o Xerox Mobile Express Driver softverskom rešenju