PERSONALIZOVANA ŠTAMPA

//Personalizovana štampa
Personalizovana štampa2018-10-16T13:06:01+00:00

EFIKASAN I MODERAN NAČIN PREDSTAVLJANJA I POSLOVANJA

Ostvarite direktnu personalizovanu komunikaciju, „one to one“ sa vašim postojećim i/ili potencijalnim klijentima. Bilo da je u pitanju Direct Mail kampanja, slanje obaveštenja, mesečnih računa, izvoda, opomena i/ili sl.

1. PERSONALIZOVANA BAZA PODATAKA

Pošaljite nam vašu personalizovanu bazu podataka sa podacima vaših klijenata (ime, prezime, godine, broj računa, dugovanje itd.).

2. PROCESIRANJE PODATAKA I PRIPREMA ZA ŠTAMPU

Naši programeri će obraditi podatke kroz aplikacije razvijene za vaše potrebe, pripremiti ih za štampu i sve to poštujući ISO standarde 9001:2008 i 27001:2005.

3. ŠTAMPANJE I KOVERTIRANJE

Na raspolaganju vam je jedan od najmodernijih printing centara u zemlji, sa kapacitetom štampe od 1,8 miliona A4 strana dnevno i 1 milion operacija insertovanja.

4. SLANJE KOVERATA BRZOM POŠTOM

Primenjujemo sva pravila masovnog slanja pošiljaka od sortiranja pošiljaka prema poštanskim centrima za dostavu, pakovanja u namenske kutije, adekvatnim označavanjem kutija do automatskog popunjavanja dokumentacije vezane za otpremu pošiljaka.

Odgovarajući na složene zahteve modernog tržišta personalizovane komunikacije (transakciona i varijabilna štampa), poštujući maksimalan kvalitet usluga uz minimalnu cenu i najkraće rokove izrade, u proteklih osam godina intenzivno smo razvijali brojne korisničke aplikacije u oblasti personalizovane komunikacije i konstantno unapređivali softversku i hardversku opremljenost našeg Printing centra.

Danas raspolažemo jednim od najmodernijih printing centara u zemlji, sa instaliranim nominalnim dnevnim kapacitetom za personalizovanu štampu od cca. 2 miliona A4 strana i cca. 1 milion operacija insertovanja na dan. Takođe, na raspolaganju Vam je i naš iskusan tim dizajnera, programera, sistem i softver analitičara koji će odgovoriti svim Vašim zahtevima i željama.

Dizajniranje, procesiranje, štampanje i kovertiranje personalizovanih dokumenata

KREIRANJE

Naš aplikativni tim će razviti aplikacije u potpunosti prema vašim zahtevima i potrebama.

Karakteristike

 • Razmena podataka putem sopstvenom SFTP servera
 • Prihvatamo sve formate podataka
 • Kreiramo sve vrste aplikacija za varijabilnu i transakcionu štampu
 • Proveravamo adresne podatke
 • Sortiramo dokumenata prema vašim zahtevima
 • Softverski povezujemo više stranica/više dokumenata
 • Nudimo visok nivo sigurnosti

POBOLJŠANJE

Prilagodite vašu aplikaciju svakom klijentu lično.

Karakteristike

 • Ubacivanje dodatnih insertera
 • Izbor vrste papira
 • Izbor predštampanih obrazaca
 • Izbor predštampanih koverata
 • Izbor savijanja ili ne
 • Izbor jednostrane ili dvostrane štampe

OPTIMIZACIJA

Dokumenti, podaci i parametri za štampu se primaju i procesiraju kroz softver „Variable-data Intelligent PostScript Printware“ (ViPP)

Karakteristike

 • Prilagođavanje formata dokumenta potrebama klijenta
 • Grupisanje i spajanje listova/pošiljaka
 • Ubacivanje sekvenci i sortiranje pošiljaka
 • Automatizacija procesa
 • Provera adresa
 • Primena OMR i Barkod-a

ŠTAMPA

Dokumenti se štampaju na produkcionim laserskim štampačima najnovije generacije (Xerox)

Karakteristike

 • Kontrola ulaznih i izlaznih fioka
 • Kombinacija više različitih predštampanih obrazaca i/ili vrsta papira za jednu aplikaciju
 • Podrška za jednostranu, dvostranu i kombinovanu štampu
 • Potpuna kontrola rada štampača putem softvera „DocuSP“ i RIP-a (Raster Image Processor)
 • Posedujemo više identičnih printera (raspodela štampe, funkcionalni backup)

INSERTOVANJE

Odštampani dokumenti se kovertiraju automatski uz primenu najviših sigurnosnih procedura i mera

Karakteristike

 • Potpuna OMR i barkod kontrola insertovanja
 • Insertovanje samo određenih insertera
 • Posedujemo više identičnih mašina za kovertiranje (raspodela pakovanja, funkcionalni backup)
 • Potpuna kontrola rada mašine putem specifičnog softvera

U svom svakodnevnom radu akcenat stavljamo na bezbednost samog Printing centra, odnosno korisničkih podataka koji kroz njega prolaze, primenjujući svetske standarde u oblasti sigurnosti podataka: Stephen Austin Confidential Printers, kao i ISO standarde:

 • ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom,
 • ISO 20000 – Sistem upravljanja IT servisima i uslugama,
 • ISO 27001 – Sistem upravljanja bezbednosti informacija.

Prilikom izrade svake od aplikacija koristimo isključivo vrhunske komponente: OCR papir za predštampane obrasce, vrhunska ofset štampa predštampanih obrazaca, crno-bela ili kolor personalizacija na laserskim štampačima najvišeg kvaliteta (Xerox), predštampane koverte proverenih dobavljača iz zemlje i inostranstva, upotreba vrhunskih mašina za kovertiranje/insertovanje (Kern), softerska i hadrverska kontrola insertovanja vodećih dokumenata i dodatnih reklamnih lifleta i sl.

Detaljna kadrovska selekcija, provera kod MUP-a postojanja kriminalnog dosijea zaposlenih, kodirani ključevi, rešetke i neprovidne folije na prozorima, alarmni sistem i sistem dojavljivanja i reakcije od strane interventnih timova, zatvoreni sistem video nadzora tokom celokupnog procesa rada, arhiviranje video zapisa, procedure za kontrolu ulaska u objekat, za odlaganje i uništavanje oštećenih dokumenata, odnosno nadzor i isporuku pošiljaka do dostavne pošte, samo su deo našeg sveobuhvatnog sistema zaštite bezbednosti podataka.

Izdvojićemo samo neke od mnogobrojnih prednosti saradnje sa nama:

 • garantovani kvalitet i rokovi pružanja usluga,
 • usluge dostupne 24 časa, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini,
 • smanjenje troškova administracije obuhvatanjem svih usluga u toku meseca jednim mesečnim računom,
 • mogućnost dugoročnog planiranja i budžetiranja troškova,
 • mogućnost jednostavnog proširenja obima i broja aplikacija u domenu personalizovane komunikacije sa korisnicima (varijabilna i transakciona štampa),
 • arhiviranje poslovne dokumentacije, evidencija vraćene pošte, kreiranje indeksiranih PDF fajlova,
 • veći stepen naplate potraživanja i odaziva korisnika na nove proizvode i usluge,
 • merljivi rezultati u oblasti zadržavanja postojećih i sticanja novih korisnika,
 • mogućnost unakrsnog kombinovanja raznovrsnih proizvoda i korisnika,
 • poboljšanje korporativnog imidža i tržišne prepoznatljivosti
 • brže i sveobuhvatnije lansiranje novih proizvoda i usluga na domaćem tržištu,
 • garantovana bezbednost podataka primenom najsavremenijih ISO standarda,

Uz maksimalnu primenu pravila za masovno slanje pošiljaka: sortiranjem pošiljaka prema poštanskim centrima za dostavu, pakovanjem u namenske kutije, adekvatnim označavanjem kutija i automatskim popunjavanjem dokumentacije vezane za otpremu pošiljaka, obezbeđujemo da Vaše aplikacije bez nepotrebnog zadržavanja u Pošti, radi dodatnog sortiranja, prepakivanja za dalju distribuciju i popunjavanja dokumentacije, najbrže moguće stignu na svoje odredište – do Vaših korisnika.