Poslovna rešenja - CentreWare Web

xpro - Poslovna rešenja - Softverska rešenja

CentreWare Web je inovativan softver zasnovan na pregledaču i on instalira, konfiguriše umrežene štampače i multifunkcijske uređaje u preduzeću, njima upravlja, nadgleda ih i izveštava o njima, bez obzira na proizvođača.

Otkriva sve uređaje za štampu i upravlja njima

CentreWare Web omogućava IT menadžerima da pronađu štampače i multifunkcijske uređaje u i njima upravljaju, bilo da su umreženi ili lokalno povezani. On podržava Xerox uređaje, ali i one koji nisu Xerox, tako da predstavlja idealnu, sveobuhvatnu alatku kojom se na pametan način upravlja današnjim okruženjima sa uređajima različitih proizvođača. Otkriva, instalira, konfiguriše, upravlja i rešava probleme kod uređaja za štampu i štampanja na čekanju. CentreWare Web obezbeđuje prilagođen rezimirani status SNMP štampača, multifunkcijskih uređaja i štampanja na čekanju u okviru vaše mreže, na zahtev.

Ono što vaš uređaj otkrije možete da prilagodite svojoj mreži i obrascu saobraćaja. Ova alatka podržava lokalno i udaljeno otkrivanje na većem broju mreža ili na segmentiranim mrežama, u okviru jedne podmreže ili po svim podmrežama. S obzirom da automatski dodaje uređaje povezane direktno ili lokalno u skup umreženih uređaja, CentreWare Web obezbeđuje jasnu sliku uređaja u jednom preduzeću.

Brza popravka uz daljinsko rešavanje problema

CentreWare Web olakšava prikazivanje, nadgledanje i rešavanje problema na udaljenim uređajima koji prijavljuju grešku. Rešite problem kod pojedinačnih uređaja ili na upit i testirajte grupu uređaja istovremeno sa detaljnim povratnim informacijama i mogućnošću za slanje test stranica sa udaljene web konzole.

Na detaljnijem nivou, ova alatka procenjuje problem na uređaju i obezbeđuje vremenski kodirane dopune statusa zajedno sa ocenom nivoa veštine potrebne za rešavanje problema. Administratori mogu i da pregledaju dokumente koji čekaju na štampanje i da postave zamke za greške kako bi obezbedili još bolje detalje o problemu.

Smanjeni IT troškovi uz proaktivno nadgledanje

Obezbedite predah svojoj službi za pomoć konfigurisanjem alatke CentreWare Web koja obaveštava IT menadžere o problemu kod uređaja pre nego što do njega dođe. Alatku možete brzo da konfigurišete tako da šalje e-poruke sa upozorenjem o niskom nivou potrošnog materijala i greškama na uređaju poput lošeg rada fjuzera ili bubnja, nedostatka memorije i oflajn hard diskova. Administratori mogu da saznaju za problem pre nego što ih osete zaposleni, tako da će biti manje poziva upućenih službi za pomoć ili servisu, dok će produktivnost zaposlenih u IT sektoru biti veća.

Najbolje od svega je to što CentreWare Web podržava Xerox Smart eSolutions, skup besplatnih usluga sa kojim se lakše upravlja uređajima za štampu, lakše se nadgledaju i podržavaju.

Centralizovano upravljanje uređajima

CentreWare Web čarobnjaci za podešavanje i osnovnu instalaciju se lako koriste i omogućavaju vam da centralizujete konfigurisanje uređaja i softvera. Konfigurisanje nadogradnje za firmver obavlja se lako, daljinski, u vremenu slabog saobraćaja na mreži; firmver se pokreće na određenim klasama uređaja a nakon obavljene konfiguracije nadogradnji primićete potvrdu. Intuitivni interfejs koji ova alatka ima olakšava konfigurisanje čak i naprednih funkcija, uz opširan ugrađen sistem za pomoć i moćne alate za prilagođavanje u CentreWare Web čarobnjacima.

Obezbeđuje uputstvo za korišćenja funkcija, što administratore sistema vodi kroz uobičajene zadatke i pomaže im da iskoriste pun potencijal koji ovaj softver pruža.

Ovde možete preuzeti brošuru o CentreWare Web softverskom rešenju